Sekwencje

Sekwencje wszystkich podstawowych rodzajów komórkowych RNA biorących udział w biosyntezie białka zakodowane są w DNA. Wszystkie rodzaje RNA powstają zatem w wyniku transkrypcji. Oczywiście ani tRNA, ani rybosomalny RNA nie kodują sekwencji białkowych. Jako matryca w procesie biosyntezy białka służy wyłącznie mRNA. Bakteria jest czymś w rodzaju garnka, do którego jednocześnie wrzucono produkty do gotowania całego obiadu. Skoro tylko wolny koniec transkrybowanego RNA odłączy się od matrycowej nici DNA, natychmiast przyłącza rybosomy i rozpoczyna biosyntezę białka. W procesie transkrypcji DNA powstaje zatem gotowy do translacji mRNA. Transkrypcja w komórkach eukariotycznych jest bardziej złożona. Przede wszystkim miejsce, transkrypcji, jądro, jest oddzielone błoną od miejsca translacji — cytoplazmy. Oba procesy są zatem wyraźnie rozgraniczone do dwóch osobnych przedziałów komórkowych. Wprawdzie eukariotyczna polimeraza RNA działa na tej samej zasadzie co polimeraza bakteryjna, z DNA nie schodzą jednak gotowe do translacji cząsteczki mRNA. Pierwotny transkrypt jądrowy to właściwie dopiero półprodukt, z którego następnie, w wyniku skomplikowanej obróbki w jądrze, powstaje mRNA gotowy do wyeksportowania do przedziału biosyntezy białka. Pierwotny transkrypt jądrowy to olbrzymie RNA, z którego tylko niewielki procent stanowi przyszłe mRNA. Rola pozostałej części nie jest do tej pory całkowicie wyjaśniona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *